Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2021/2022.