Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2020/2021.