Rana edukacija

VISOKO-KVALITETNA RANA EDUKACIJA

Naša visoko-kvalitetna rana edukacija se odvija u prijatnom okruženju koje promoviše aktivno učenje kroz igru. Odnos broja odgajateljica i djece (2:20) dopušta našim iskusnim, profesionalnim, certificiranim odgajateljicama i našim iskusnim i brižnim asistenticama da se fokusiraju na cjelokupan tjelesni i mentalni razvoj svakog djeteta pojedinačno. U našem vrtiću obezbjeđujemo visoko-kvalitenu predškolsku edukaciju kroz aktivnosti u malim grupama u okruženju koje je struktuirano, izazovno, brižno i dobro organizovano u odnosu na interese djeteta za centre učenja, koji su dalje ispunjeni svijetlim, osnovnim bojama, te raznim manipulativnim materijalima, gdje djeca eksperimentišu, istražuju, igraju se i dijele.


Produžene i zabavne aktivnosti

Poučni i zabavni izleti
Razigrane rođendanske zabave
Projekti u kuhanju
Kreativne, tematske radionice za djecu i roditelje, kao i radionice iz Moralnog odgoja za djecu i roditelje
Specijalni petak
Produžene i zabavne aktivnosti
Odabrani edukativni filmovi
Senzorne / osjetilne aktivnosti
Aktivnosti iz “praktičnog života”

Kulturne i edukativne aktivnosti

Pripremanje djece predškolskog uzrasta za kulturna i umjetnička stvaralaštva i manifestacie, koje su u sklopu Dana Kantona Sarajevo
“Mala matura” – Završna ceremonija