Novosti

January 25, 2019

Free Preparation Lessons for “Eksterna Matura” – Richmond Park International School Tuzla

Richmond Park International Secondary School Tuzla shall realize a project called “Free Preparation Lessons for Eksterna Matura” in duration of five weeks between 26th January until […]
January 25, 2019

Besplatna pripremna nastava za eksternu maturu – Richmond Park Međunarodna srednja škola Tuzla

Richmond Park Međunarodna srednja škola u Tuzli će u periodu od 26. januara do 23. februara tekuće godine realizovati projekat pod nazivom “Besplatna pripremna nastava za […]
January 25, 2019

Uspješno okončan Kamp za nadarene matematičare BiH 2019

Ministrica obrazovanja, nauke i sporta Kantona Sarajevo i predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo, Elmedin Konaković prisustvovali ceremoniji zatvaranja zimskog kampa za nadarene matematičare 2019.
January 25, 2019

Winter Camp 2019 for Talented Mathematicians Successfully Ended

Minister of Education, Science and Sports in Canton Sarajevo, Zineta Bogunić and Chairman of the Canton Sarajevo Parliament, Elmedin Konaković attended the closing ceremony of Winter […]
December 11, 2017

Winter School for Eksterna Matura exam for 9th grade students

Međunarodna srednja škola i Sarajevo koledž Vas pozivaju na pripreme za eksternu maturu za učenike 9. razreda u periodu od 08-13. januara 2018.
December 11, 2017

Zimska škola za eksternu maturu za učenike 9. razreda

Međunarodna srednja škola i Sarajevo koledž Vas pozivaju na pripreme za eksternu maturu za učenike 9. razreda u periodu od 08-13. januara 2018.
December 4, 2017

Naši učenici Harun Hindija i Nudžeim Selimović dobili Zlatnu značku UNSA sa prosjekom 10.00

Čestitamo učenicima Harunu Hindiji i Nudžeimu Selimoviću koji su dobili Zlatnu značku Univerziteta u Sarajevu sa prosjekom 10 kao najbolji studenti prvog i drugog ciklusa studija […]
December 4, 2017

Our students Harun Hindija and Nudžeim Selimović got the Golden Badge of UNSA with average grade of 10.00

We congratulate Harun Hindija and Nudžeim Selimović who got the Golden Badge of UNSA with average grade of 10 as the best bachelor and master degree […]
November 28, 2017

Amina Kolar has been selected as the president of the Network of student councils of Canton Sarajevo

Amina Kolar, president of the Student Council of International High School of Sarajevo, has been selected as the president of the Network of student councils of […]