administrator

1. juli 2021.

Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2021/2022.

Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2021/2022. To podrazumijeva da se iz budžeta KS-a za svako dijete osigurava po 200 KM za […]
23. decembar 2020.

Tri najbolja studenta UNSA u 2020. godini su maturanti Richmond Park Schools

Najbolji studenti prvog ciklusa studija su Tarik Čorbo i Adisa Bolić, a najbolji student drugog ciklusa studija je Demir Papić.
30. septembar 2020.

Javni Konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove

Predškolska ustanova „Richmond Park International Preschool“ Sarajevo raspisuje JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje direktora ustanove.
24. septembar 2020.

Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2020/2021.

Vrtić Richmond Park je u programu sufinansiranja i u školskoj 2020/2021. To podrazumijeva da se iz budžeta KS-a za svako dijete osigurava po 200 KM za […]
14. april 2020.

Konkurs za izbor direktora ustanove

Predškolska ustanova „Richmond Park International Preschool“ Sarajevo raspisuje KONKURS za izbor direktora ustanove.
1. januar 2020.

ZAKUCAJ EKSTERNU: Pripremna nastava za učenike 9. razreda

Richmond Park International Secondary School i Richmond Park College organizuju pripremnu nastavu za eksternu maturu 2020. godine.